1. Osoba, która zamierza korzystać ze sklepu internetowego po raz pierwszy musi zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny na stronie sklepu.

2. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia i kontaktu z klientem.

3. Firma MOTODOKTOR jako właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Zgodnie z w/w ustawą zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia podania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5. Jeśli towar występuje w magazynie zamówienie jest realizowane w ciągu trzech dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostrarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

6. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 89 646 4035 . Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

7. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podawanie kontaktowego nr telefonu.

8. Do każdego zamówienia według życzenia Klienta zgłoszonego przy składaniu zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura vat. W/w dowody sprzedaży wysyłane są wraz z przesyłką.

9. Na terenie kraju przesyłki dostarczane są za pośrednictwem DHL.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości 20 zł brutto. Przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł wysyłka gratis.

11. Zamawiany towar będzie dostarczony pod adres podany w formularzu rejestarcji.

12. Sposobem zapłaty jest pobranie przy dostawie przesyłki lub przelew na konto.

13. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego tytułu kosztami.

14. Zwroty towaru:

• Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.

• Klient może zwrócić towar w/w ustawy bez podania przyczyny zwrotu (jeśli towar nie spełnił jego oczekiwań). W takim przypadku koszt transportu pokrywa Klient.

• Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury. Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jednocześnie towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

• Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

• Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

• Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

15. Reklamacje:

• Jeśli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go na adres: Motodoktor, ul. Olsztyńska 59A 14-100 Ostróda

• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

• Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub ksero faktury oraz opis reklamowanej cechy produktu.

• Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

16. Firma MOTODOKTOR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

17. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2011r.